Spoštovani starši!

V šolskem letu 2020/2021 vabimo začetnike in tiste, ki so se že učili klekljanja, k vpisu v ČIPKARSKO ŠOLO.

V čipkarski šoli že več kot 110 let ohranjamo kulturno dediščino Železnikov in okoliških krajev in razvijamo sodobne aplikacije s čipko. Učenci pridobivajo finomotorične spretnosti, razvijajo natančnost, vztrajnost in potrpežljivost pri delu. S predstavitvami klekljanja, sodelovanjem na tekmovanjih in natečajih uspešno promoviramo šolo in kraj.

Vpis v čipkarsko šolo, bo potekal od 2. do 10. septembra 2020 od 10.00 do 14.30 ure v učilnici čipkarske šole. Otroci od 1. do vključno 5. razreda prijavnico oddajo svojim razredničarkam. Vračanje lanskih izdelkov bo potekalo v tednu po 20.9.2020, ker bodo razstavljeni 19. in 20. septembra 2020 v kulturnem domu v Železnikih (razstava spada še v sklop čipkarskih dni).

Za učence razredne stopnje bo urnik usklajen z rednim poukom, veroukom, trudimo pa se ga uskladiti tudi z ostalimi interesnimi dejavnostmi. Učenci predmetne stopnje bodo glede na ostale obšolske dejavnosti razporejeni v skupine, vozači v jutranje skupine ali po pouku (do 14.30), domačini v popoldanskih urah. Trudili se bomo sestaviti čim manj mešane skupine po razredih, številčno manjše in poskrbeti za zdravju varno obnašanje in razdaljo.  Tedenska obveznost v čipkarski šoli je 2 šolski uri na teden, za učence zadnje triade 3 šolske ure na teden (2 uri v šoli, 1 ura lahko doma). Urnik in razporeditev v skupine bosta objavljena na vratih učilnice čipkarske šole v četrtek, 10.9.2020.

Prispevek za kritje materialnih stroškov šole (nabava materiala, všivanje čipk) znaša 20€ za celo šolsko leto; plačate ga po položnici v prvi polovici šolskega leta.

S poukom bomo pričeli v četrtek, 10. septembra 2020.

V šoli je na voljo več kompletov pribora za izposojo. Namenjeni so učencem začetnikom in tistim učencem, ki doma nimajo lastnega pribora. Izposojeni komplet bo celo šolsko leto uporabljal isti učenec. Za prvi dve leti učenja izposojevalnine ni, za vsako naslednje leto pa znaša 10 € za učenca.

Upajmo in trudimo se vsepovsod, da bomo lahko klekljali v šoli.

Vabljeni k vpisu!

Učiteljica:                                                                                                               Ravnatelj:

Irena Benedičič                                                                                                     Franc Rant