Klekljam ker

… rad ustvarjam z rokami in sem pri tem spreten, natančen, vztrajen in potrpežljiv,
… se ob učenju lahko družim z vrstniki,
… lahko sodelujem na predstavitvah klekljanja, tekmovanjih in natečajih,
… že več kot 110 let ohranjamo kulturno dediščino Železnikov z okolico in jo razvijamo na sodoben način,
… smo učenke in učenci Čipkarske šole Železniki nosilci enote »Klekljanje čipk v Sloveniji«, ki je vpisana na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Vpis

  • od 2. do 9. septembra 2022,
  • učenci od 1. do vključno 5. razreda izpolnjene prijavnice oddajo razredničarkam,
  • učenci predmetne stopnje prijavnice oddajo učiteljici klekljanja Ireni Benedičič od 10.00 do 14.00 ure v učilnici čipkarske šole. Lahko jih pošljete na e-naslov:

Vračanje lanskih izdelkov bo potekalo istočasno z vpisom.

 

Urnik in razporeditev v skupine

  • bosta objavljena na vratih učilnice čipkarske šole v petek, 9. 9. 2022,
  • urnik bomo uskladili z rednim poukom, veroukom; trudimo pa se ga uskladiti tudi z ostalimi interesnimi dejavnostmi,
  • učenci bodo organizirani v skupine po oddelkih oziroma razredih, skladno s priporočili NIJZ. Poskrbeli bomo za zdravju varno obnašanje.

Prispevek za kritje materialnih stroškov šole (nabava materiala, vzorcev, všivanje čipk): 20 € za celo šolsko leto (plačate preko položnice).

Kompleti pribora za izposojo  so na voljo za začetnike in tiste, ki nimajo lastnega pribora. Izposojeni komplet bo celo leto uporabljal isti učenec. Za prvi dve leti učenja izposojevalnine ni, za vsako naslednje leto pa znaša 10 € za učenca.

Začetek pouka: v petek, 9. 9. 2021.

Prijavnica za vpis v Čipkarsko šolo Železniki

Vabljeni k vpisu!

 

                       

Dostopnost