Spoštovani starši!

V šolskem letu 2018/2019 vabimo začetnike in tiste, ki so se že učili klekljanja, k vpisu v ČIPKARSKO ŠOLO.

V čipkarski šoli že 110 let ohranjamo kulturno dediščino Železnikov in okoliških krajev, razvijamo sodobne aplikacije s čipko. Učenci pridobivajo finomotorične spretnosti, razvijajo natančnost in vztrajnost pri delu. S predstavitvami klekljanja, sodelovanjem na tekmovanjih in natečajih uspešno promoviramo šolo in kraj.

Vpis v čipkarsko šolo in hkrati vračanje lanskih izdelkov, bosta potekala od 3. do 8. septembra 2018 od 10.00 do 14.30 ure v učilnici čipkarske šole. Otroci od 1. do vključno 5. razreda prijavnico oddajo svojim razredničarkam.

Učenci razredne stopnje bodo k pouku prihajali po koncu rednega pouka. Drugi razred zaradi uskladitve z urnikom rednega pouka ob sredah zjutraj (7.30 – 8.15) in ob ponedeljkih po pouku (12.05 – 12.50 ali 14.35 – 15.20). Učenci predmetne stopnje bodo glede na ostale obšolske dejavnosti razporejeni v skupine; vozači v jutranje skupine ali po pouku (do 14.30), domačini v popoldanskih urah. Tedenska obveznost v čipkarski šoli je 2 šolski uri na teden, za učence zadnje triade 3 šolske ure na teden. Urnik in razporeditev v skupine bosta objavljena na vratih učilnice čipkarske šole v petek, 10.9.2018.

Prispevek za kritje materialnih stroškov šole (nabava sukanca, vzorcev, všivanja čipk) znaša 18€ za celo šolsko leto; plačate ga po položnici v prvi polovici šolskega leta.

S poukom bomo pričeli v ponedeljek, 10. septembra 2018.

V šoli je na voljo več kompletov pribora za izposojo. Namenjeni so učencem začetnikom in tistim učencem, ki doma nimajo lastnega pribora. Za prvi dve leti učenja izposojevalnine ni, za vsako naslednje leto pa znaša 10 € za učenca.

Vabljeni!

Prijavnica za šolsko leto 2018/19

Učiteljica:                                                                                                               Ravnatelj:
Irena Benedičič                                                                                                    Franc Rant